Megható szülőköszöntő szövegek gyűjteménye

Csaba Ábrahám

|

|

10 min

Az esküvő egyik legmélyebb töltetű, legmeghatóbb pillanata, amikor a „gyerekek” a szüleiknek köszöntőt mondanak. A beszédet érdemes azzal kezdeni, hogy megköszönöd a szüleidnek, hogy erre a világra hoztak Téged, ugyanígy a párod szüleinek is hálát mondhatsz hogy szerelmedet a világra hozták, hogy aztán egymásra találhassatok.

Meghálálhatod nekik, hogy ringattak, ápoltak, babusgattak. Időt és energiát áldoztak rád. Vigyázták lépteidet és kísértek az utadon. Mindennél fontosabb azonban, hogy megköszönd nekik a sok-sok szeretet, amit kaptál tőlük!

Ezeket a gondolatokat nem egyszerű csak úgy magunktól megfogalmazni, így a szülőköszöntő szöveg gyűjteményünkbe összeválogattunk néhány magható idézetet és verset, amiket te is nyugodtan elmenthetsz és felhasználhatsz!

Jó olvasást kívánunk! 🙂

Szülőköszöntő szövegek

Édesanyám

Édesanyám, te drága lélek, általad lettem, tőled élek!

Tápláltad testem, s lelkemet, s éreztem szíved hogy szeret.

Ápoltál, óvtál, védtél engem, tanítottál, mivé kell lennem.

Látom, szép szemed hogy ragyog, hisz legszebb csodád, az én vagyok.

Tanítottál szép álmot szőni, hát jöttem hozzád megköszönni!

Szép arcodra egy csókot nyomni, hogy láthassalak mosolyogni.

Hogy mondhassak egy verset néked, mert veled áldott meg az élet!

Tőled vagyok az, aki lettem! Te vagy, kit elsőnek szerettem!

,, Aranyosi Ervin,,

káma szutra bakancslista

Szülőköszöntő és esküvői ajándékok

Ha tetszik valamelyik termékünk, egyszerűen kattints a képre és már rendelheted is. 🙂

Búcsú az apától

Drága édesapám, most tehozzád szólok, jöjj hozzám közelebb, halld meg, mit mondok!

Meg kell, hogy köszönjem a sok jóságodat, meg az értem való fáradozásodat.

Azt mindenki tudja, hogy mily sokat mentél, értem éjt nappalt mindigí egybetettél.

Ezért fizetségül azt kívánom néked, hogy legyen nagyon hosszú, a te földi léted!

Netflix stílusú kép

Legyen minden napja fénylő, mint a tavasz. Ajkaidról ne halljék se bú, és se panasz. Ragyogjon a csillag örökké felettünk, hogy ezen a földön boldogan élhessünk. édes jó apádra fordítsd könnyes szemed!

Édes jó atyádnak add oda a kezed! Kedves édesatyám a te hűségedet, az Isten fizesse meg! Csókold meg most őtet!

Szüleimhez

Nem is tudom, hogyan köszönhetném meg! Mellettem voltatok, s fogtátok kezem! Óvtatok, védtetek, mint egy gyermeket, Bár nem kértem, de kaptam egy életet!

Húsz évnyi kitartás, sok küzdelem. Felneveltetek, s neveltek engem. Lányt fegyelmezni nem könnyű, megértem, De ti megbocsájtjátok minden vétkem!Érzem, követtem már el sok baklövést.

El kellett viselnetek tőlem sok sértést, De megoldottunk mindent együtt, közösen, Hisz tudom, bonyolult a természetem. Még tévedek nem egyszer az életben,mTi akkor is ott lesztek csakis velem. Tanácsotok nem egyszerű elfogadnom. Jó hogy van egy ilyen, egy igazi családom!

,,Vági Katalin,,

Köszönet mindenért:

A feledhetetlen mesékért, Hogy éreztetted velem, hogy én vagyok az első,

Hogy felállítottad a szabályokat, Hogy megtanítottad élvezni a csendet,

Hogy meggyőztél róla: különleges vagyok, A megjavított bicigliért,

Hogy szerettél, És hogy szeretted mindazokat, akik engem szerettek.

Köszönet mindenért, amire megtanítottál, amit adtál – és hogy vagy nekem Apukám!

,,Pam Brown,,

Gravírozott kulcstartó pároknak

Szülőköszöntő

Anya! Apa! Hisz` csak tegnap volt, hogy megszülettem! Fiatal szerelmetekből forrt össze pici testem. Majd elillant az idő, s most itt állunk, Hálát adva Nektek, mielőtt messze szállunk.

Kinőtt a szárnyunk, és hív az Élet, S mi magabiztosan hagyjuk el a fészket, Mert megtanítottátok: értékes, hogy élünk, S ha harcolni merünk, bármit elérünk. Szerettek, gondoskodtok, példát mutattok,

Miattatok lehetek az, aki ma vagyok. Köszönök mindent, a boldog gyermekéveket, Köszönöm, akik vagytok, köszönöm az Életet! Elrohannak az évek, de valamiben nem változok: Ma menyasszony, holnap feleség, de örökké a Kislányotok!

,,Czimmermann Nikolett,,

Szüleimnek

Mára pókhálót font arcukra a sok gond meg bánat, Persze, tudom, adtam én is párat…

Minden szomorúság ráncot vésett az arcukra, Minden rossz után új pecsét került a sorsukra…

De minden egyes barázdában benne van az élet, Az összes öröm, minden, amit megéltek…

Ráncos kezükkel finoman simogatva megérintik az arcomat, A szemükben visszatükröződni látom minden harcomat.

romantikus ajándék bögre

Az élet talán még majd ad számos csodát, Amit együtt, egymással élhetnek át. Még lesz unokájuk, lesz kiért újra élni, Lesz kit a bántó dolgoktól megkímélni.

Még együtt játszhatnak, nevetve hangosan, Összekacsinthatnak néha cinkosan. A pókhálós arc majd kisimul, megszépül, Csak néhány ránc marad emlékül.

Az élet vízén most már összekapaszkodva hajóznak, Utat engednek a szépnek, a jónak. Mikor két fáradt kéz egymásra simul, megpihen, Én is megnyugszom, visszakapom a hitem.

Most már életük alkonyán járnak, A szemükben visszatükröződik az öröm, a bánat. Egy egész élet égett beléjük, mélyen, Az, ami történt már nagyon régen.

Mikor majd arcuk az izgalomtól kipirul, Szívük, lelkük az örömtől kivirul, Tárt karokkal várnak egy csöppséget, Ujjongva mondhatják: tényleg mindent elértek!

,,Buruli Anita,,

Búcsú az Anyától

E nehéz órában kire is gondolok? Drága édesanyám, most tehozzád fordulok.

Könnyeim letörlöm, szemem rád emelem, hisz eddigi életem neked köszönhetem.

Mint kertész a virágát: szereti, ápolja, amikor meg megnő, más meg leszakítja.

kis palántát óvtál te is, majd virágszálat. Rám költöttél gondott, hosszú éjszakákat.

Mikor beteg voltam, felettem őrködtél. bajtól megmenteni, mindig igyekeztél.

Piros szerelemlakat gravírozott

De szerelmes szívem, már párja után vágyik, így a te rózsafád, most megszedetté válik. Mostan el kell válnunk, tőled már elmegyek, minden fáradságod megköszönöm neked.

Ó, én annyi kincset nem tudnék szedni, amivel mindenért megtudnék fizetni. Mert a világon még olyasmi nem termett, amivel a jó anyát fizetni meglehet.

Búcsúzóul mit is mondhatnék teneked? Az Isten áldja meg minden lépésedet! Adjon egészséget és nyugodt életet, hogy e hű párommal, kivel most elmegyek, együttesen nagyon soká szerethessünk, napodnak fényében soká fürödhessünk.

Anyukádra fordítsd könnyes szemed! Édes jó anyádnak add oda a kezed! Kedves édesanyám a te hűségedet, az Isten fizesse meg! Csókold meg most őtet!

Édesapámnak

Először jó apám most hozzád fordulok Tőled rövid szóval mostan elbúcsúzok

A szívemben őrzőm örök emlékedet Nem tagadhatom, hogy vagyok gyermeked.

Édesapám kérlek hallgass meg engemet Míg hozzád intézem rövid beszédemet.

Nem sokára jutok házasember sorba Ezért édesapám elbúcsúzok mostan.

Magányos életemnek vége nemsokára Fölváltom egy édes kedves párral.

Fényképes romantikus párna

Ha megbántottalak édesapám téged Atyai áldásod mostan reám kérem. Most, hogy itt van a perc s búcsúzni kell tőled Zokogó szememből kitörlöm a könnyet.

Megköszönöm néked minden jóságodat Szerető atyai gondoskodásodat. Szeresd továbbra is kedves gyermekedet Mert bár messze visz a sors, avagy itt maraszt

Mindig az én áldott édesapám maradsz. E pillanatban is kérem tanácsodat Két út van előttem boldog s boldogtalan. Most e búcsúpercben lelkem bizonytalan

Melyiken indulok, nem tudom én mostan. Melyik hová vezet ennek a titkában Gyermeki elmémet igazítsd utjában. Te mutassál utat atyai áldással

Hogy boldogan éljek szerető párommal. Gyermeki szívemet itt hagyom tenéked Kedves édesapám Isten legyen veled.

Szüleimnek

Drága, kis Szüleim, Kiket annyira szeretek. Szemem könnyezik, Ha messzire megyek.

Mindig gondolok rátok, Mikor utaimon járok. Ablakból kinézve merengek,

Csodálva gondolok felétek. Nevessetek, örüljetek, Ha távol lennék tőletek.

Mi megannyi jót adtatok nekem, Nem feledem sohasem.

Megannyi öröm s szeretet, Féltő szülői szívek,

Piros szerelemlakat gravírozott

Otthon szíves melege, Karjaitok biztató ölelése. Érző szívvel neveltetek, Szemünk együtt könnyezett, Majd minden rossz elfeledett,

Együtt csak nevetve, nevetve. Mindvégig szeressétek egymást Egyre jobban s jobban, Hadd lássa e Föld, Mily nagy kincsek vagytok.

,,Péter Phety,,


Anyai szeretet

Kis szobában reng a bölcső, Benne nyugszik a gyerek, Szemei a jó anyának Némán rajt’ merengenek; És a gyermek kis kacsója Hozzá csókot integet,

Életünkben legédesebb Az anyai szeretet. A legelső dadogással Lábra áll a kicsike, De elesik s majd az orrát, Majd a fejét töri be; S a jó anya szeretettel

Ápolja a beteget, – Életünkben legédesebb Az anyai szeretet. Iskolába jár a gyermek, És tanulni kell neki, Hej, ő bizony az erdőbe Öröm estebb menne ki;

De az anya szép szavakkal Buzdítja a gyereket, – Életünkben legédesebb Az anyai szeretet. Hogyha férfi lett belőle, S küzve teng a léten át, A jó anya nem felejti

Messze távozott fiát; Hogy aggódik, hogyha nem jön Levelére felelet, – Életünkben legédesebb Az anyai szeretet. És ha végre jő a válasz, Szive, lelke mint örül;

Szemeiben az örömnek S boldogságnak könye ül. Ezerszer is megcsókolja Azt a kedves levelet, Életünkben legédesebb Az anyai szeretet.

,,Morócz Jenő,,

Köszönet az Édesanyának

Hogyan tudnám én azt megköszönni,

ami mindent értem tettél? Hogy éltél-haltál értem, akármerre mentél.

Adtál nékem biztonságot-szeretetet, bármilyen bánatos is voltál,

kimutatni nem akartad soha, minden rossztól óvtál.

S ha tán mégis egyszer rosszalkodtam,nem bántottál sohasem,

átöleltél-megpusziltál, és szárítottad könnyeim.Bármerre is vitt az élet,

kezem fogtad szorosan, irányítottál a jó útra, ezt köszönöm hálásan! 

Fényképes romantikus párna

Védtél minden bánat elől, a kis tipegőkben, s most is érzem védő kezeid, mikor állok-járok nagy cipőkben.

Jöttél-mentél sokat a nagyvilágban, s engem hurcoltál a hátadon, Annyi mindent kéne nékem nálad megköszönni, annyi papír nincs a földön, hogy azt le lehessen írni.

Ezért összefoglalnám egy mondatban hogy mi is ám a lényeg, Szeretett Drága Édesanyám, KÖSZÖNÖM, HOGY ÉLEK!!!

,, Budai Judit,,

Édesanyámnak

A rengeteg jót, amit adtál. Visszaadni, mondd, hogy tudom?

Az a sok szó, amit mondtál, Elfeledni sosem fogom.

Köszönöm a törődésed, gondozásod, nevelésed.

Mosolyodat, örömöd, hogy felnevelted ezt a gyerkőcöt.

Ez a gyermek hogyan szeret? Elmondani most nem lehet.

Beszéljenek most a sorok helyette:

Piros szerelemlakat gravírozott

Ez a gyerek anyukáját mindig nagyon szerette! Elveszíteni téged? Megállna az élet! Jussanak e sorok eszedbe, ha engem egy férfi oltárhoz vezetne.

Nem győzöm mondani: „Köszönöm, hogy vagy nekem!”

 

Búcsúzás

Szeretett nagyszülõk, most hozzátok szólok Fáj a szívem, hogy tõletek válok Most mielõtt a házból kilépek Ha ellenetek vétettem, bocsánatot kérek

Érette Isten áldjon benneteket Drága nagyszüleim, Isten veletek.Kedves testvérem, akit most itt hagyok Emiatt én boldog, de szomorú is vagyok

Elmegyek e házból, ahol eddig éltünk Ahol boldogságban és örömben volt részünk Ahol szüleink gondunkat viselték Minden nappal és éjjel kedvünket keresték

Búcsúzóul kérem, szeresd tovább õket, És ápold közöttünk a szeretetet. Édesanyám kedves nevelõ dajkám Köszönöm tenéked, hogy jó voltál hozzám.

A családi meleget, a dorgálást, a gyöngédséget A nevelést, a féltést, s a forró szeretetet. Isten áldása kísérje léptedet. Örömöd leljed választott páromban és bennem.

Kedves édesapám mit is mondjak néked Ki megmutattad milyen az apai szeretet Mindenki tudja, mily sokat mentél Érettem hogy fölnevelj, mily sokat tettél.

Jóra tanítottál, a rossztól intettél A házaséletre, engem segítettél. Életetek legyen hosszú, boldog, istentõl áldott Én fiatok……….. Szívembõl kívánom.

Talán semmi sincs szebb a világon, mint találni egy embert,

akinek lelkébe nyugodtan letehetjük szívünk titkait,

akiben megbízunk, akinek kedves az arca, elűzi lelkünk bánatát,

akinek egyszerű jelenléte elég, hogy vidámak és nagyon boldogok legyünk.

Hemingway

Spotify egyedi kép

Köszönöm Nektek

Köszönöm Nektek az életet, kedves szavakat és öleléseket, a jókor kapott dicséreteket, tanácsot és intelmeket. Köszönöm

Nektek az éveket, a gondoskodó szeretetet, a fájdalmas időkben az összetartást,a sok segítséget és biztatást.

,,Dombay Fatime Glória,,

Tedd a kezed homlokomra, Mintha kezed kezem volna. Úgy őrizz, mint ki gyilkolna, mintha éltem élted volna.Úgy szeress, mintha jó volna, mintha szívem szíved volna.

,,József Attila,,

Drága jó szüleink!

Ne sírjatok, bár tudjuk, meghatódásotok zokog, teljesedett a vágy,

boldogság, szeretet, mi mást is kívánhat szülői szív, ezért remeg.

Köszönünk mindent, hiszen útravalónk kegyes, édesanyánk gyengédsége,

édesapánk kitartása követ, annyi, annyi mindent kaptunk,

kelengyénk jóság, telve van a szívünk, példátok áldás!

Piros szerelemlakat gravírozott

Ha majd megérkezik szívünknek vágya, kicsiny élet, boldogságunk varázsa, átélitek újra gyermeki napokat, melyekre szívünk hálásan dobban.

Most kéz a kézben örök hűség utunk. Jóban, rosszban együtt boldogulunk. Öleljetek minket, drága jó szülők, kívánságtok meglesz, boldogság és öröm!

,,Pécsi Ágnes,,


Édesapámnak

Drága édesapám, most hozzád szólnak e sorok, Hogy mennyire szeretlek, egy mérhetetlen dolog! Mellettem vagy, még ha elválaszt is több ország,

De senki közeli ember nem érhet fel hozzád! Ha olvasod e sorokat, kérlek, ne sírjon a szemed, Nincs, ami nagyobb, mint a te szereteted! Ha mellettem vagy, tudom, nincs, mitől féljek,

Maradj mindig mellettem, csak erre kérlek! Tudd meg, számomra mindig te leszel a legnagyobb ember, Még ha már meg is előzlek a termetemmel! Sosem tudom meghálálni, amit értem teszel,

De talán köszönetet mondhatok ezzel a verssel! Te vagy az, aki velem van, ha egyedül érzem magam, Hidd el, mikor írok, nekem is elakad a szavam! Kérlek, mindig maradj itt, akármi történjen, Édesapám, te segítesz át minden örvényen!

,,Kemecsei Máté,,

Apa-lánya tánc

Az apa és a felnőtt lánya Táncoltak a táncparketten.

Ez egy apa-lánya tánc volt! S mosolyogtak mind a ketten.

Csinos volt a fiatal lány! – Ezt a ruhát nemrég vettem!

Az apa és a felnőtt lánya Táncoltak a táncparketten.

Mosolygott a nagykorú lány, S az arca előtt fürt lógott le.

Spotify egyedi kép

És miközben keringőztek, Lassan ringott a csípője. Ez volt az ő búcsútáncuk! Sima volt a kislány bőre. Mosolygott a nagykorú lány, S az arca előtt fürt lógott le.

A kislány tizennyolc éves volt, S most lépett a felnőttkorba. Apa nagyon büszke volt rá! S meg volt rendelve a torta! Apa vigyázott a lányra. S a lány homlokát megcsókolta.

A kislány tizennyolc éves volt, S most lépett a felnőttkorba. Ez a kislány virág volt még!Frissen kinyílt kerti virág. Most szerzett csak érettségit, S már célba vette a diplomát.

Angliába akart menni! – Olyan kicsi ez a világ! Ez a kislány virág volt még! Frissen kinyílt kerti virág! Apa a lányt megforgatta, És a szoknyája csak pörgött.

Megkapta a támogatást! Ez az ő élete! Ő dönt! A távolban szólt a zene. (Az apa szíve így mennydörgött). Apa a lányt megforgatta, És a szoknyája csak pörgött.

,,Amirov Rusztem,,


Ő az apukám!

Ő az apukám, látod? Ott a képen! Babusgatott, szeretgetett, nevelgetett régen… Mára már kinőttem a babaruhát, tipegőm is kinyúlt éppen. De mi maradtunk, ketten, kéz a kézben.

Mondd, ugye büszke vagy most rám? Nézz rám, kérlek szépen! Hadd lássam, ahogy könny csillan a reményben! Ő az apukám, látod? Ott a képen!

Becézgetett, ölelgetett, puszilgatott régen. Felnőtt lettem, hát figyelj rám, apa! Nem vagyok már gyerek s nem is vagyok baba. Tudom, hogy óva őrzöd minden álmom, betakargatsz, ha kell, ha fázom.

Ledőltek a rózsaszín palotácskák, kipukkant a szappanbuborék, de ne félj, én még maradni szeretnék. Köszönöm a sok jót, a törődést, na meg a biciklit, apa,

csak annyit mondok: Szeretlek, szeretlek Apa!

..Almási Alexandra,,

Édesapámnak

Akkor kezdődött hajdanán, azon a bolondos éjszakán,

amikor meglátta arcomat, s először hallhatta hangomat.

Azonnal tudtam, hogy büszke rám, ahogyan azt mondta: kisbabám,

és mikor gyengéden felkapott, két karja békét és hont adott.

Úgy tűnt, hogy burokban növök fel, azt, hogy ő szóval vagy ököllel

Piros szerelemlakat gravírozott

hányszor is védett a gonosztól, nem veti papírra golyóstoll. Nem írja azt sem, hogy felnevelt, megadva mindent, mi tőle telt, gondosan vigyázta lépteim utamnak síkjain, bércein.

Bánom, hogy mindezért, jó apám, köszönet tán el sem hagyta szám, nem tettem semmit, hogy többre vidd, s én sosem óvtam még lépteid. Egyszer majd én adom meg neked, amit egy ember csak megtehet, s téged fog védeni két karom, miközben hangodat hallgatom.

És akkor rádöbbensz majd talán, hogy ez pont olyan, mint hajdanán, s lehet még büszkébben mondja szád, én vagyok egykori kisbabád.

,,Drávicz Gyula,,

 

Köszönet

Sosem tudom megköszönni, drága anyukám; Életemnek minden percén gondot viselsz rám. Szereteted önzetlenül, jó szívvel adod;

Bátorít és megvéd engem ölelő karod. Nagyvilágban legjobb anya csakis az enyém; Én vagyok a legboldogabb a földkerekén!

Anyák napján köszönetül mit adjak neked; Amiben te leginkább a kedvedet leled? Hozzád bújva többet annál én nem adhatok;

Mint amikor szeretetem arcomon ragyog!

,,Kurczina Terézia,,

Íme néhány plusz ajándék ötlet esküvőre:

Ha tetszik, akkor egyszerűen csak kattints a képre és már is az adott terméknél találod magad.

Reméljük tetszett a blogunk, ha igen, írd meg nekünk kommentben! 🙂